Zora C. Doval
photo by Susan Snead

Zora Doval      (slovenska verzia)

Zora studied the ancient art/science of Ayurveda with respected authorities in the field, namely Dr. Vasant Lad at his Ayurvedic Institute and Clinic in Albuquerque, New Mexico and Dr. Robert Svoboda, both practicing physicians, lecturers and authors of numerous classic books. She also studied the fundamentals of Ayurvedic massage , marma and pancha karma therapies with Dr.Sujata  Kekada from Bali.

Zora also completed a four year course in shamanic studies and a four year course in natural healing “The Healing Path” with Dr. Carlos de Leon ,  founder and president of the Ontogony Institute in Mexico, leading researcher in human potential, lecturer, practitioner and author of many books.

Zora started on the path of yoga at the age of fifteen without a teacher as a self taught student with just a book. Because of her vigor she achieved unexpected results and a few years later met a teacher from a respectable Indian lineage of Sri Deep Mahaprabhuji,  the now highly controversial Swami Maheshwarananda who initiated her into the practice of divine light mantra and meditation.  His authoritarian style of guidance did not suit her freedom loving spirit and  she friendly parted with him.  She then met numerous teachers from other spiritual traditions, such as themedicinman and chief of the Bear Tribe Sun Bear,  the awakened Douglas Harding from Britain, Zen master  Kaisen Roshi from France and Robert Beatty , poet and Theravada practitioner from Oregon.

Currently Zora studies with the the work group of the “high tech” shaman E.J.Gold in California that follows the principles of the 4 th way in the tradition of G.I. Gurdjieff. She completed lamaistic studies with this group , based on the ideas of the “Tibetan book of the Dead” which authorizes her to act as a spiritual support to people going through transitions of terminal disease and/or death. She can be asked to do practice on behalf of your loved one or invited to your group to teach these practices so more and more beings can benefit from support as they go through transitions (this very important service can be called “terminal midwifery”).

Zora also studies with the Venerable Zasep Tulku Rinpoche of the Tibetan Gelug Lineage (the Dalailama’s lineage) and participates in his empowerments and retreats in British Columbia,  Canada.

Zora participates in longer retreats with her personal teacher Lennart AAstrup, teacher of Tantra in the Kashmir Shaivist tradition. Her teacher initiated her into the very refined and esoteric practices of the “Ten Mahavidyas” or “Ten perfections of the Divine Wisdom”; practices that lead to greater enjoyment of life, and ideally, to liberation from the “wheel of life and death”.

Zora also studies with Parvathi, a teacher of Tantra, a lineage holder of a female only transmission.

Zora Doval študovala ájurvédu s Dr. Vasantom Ladom na jeho klinike v Albuquerque, v Novom Mexiku a s Dr. Robertom Svobodom, ktorí sú uznávanými autoritami v oblasti ájurvédy, praktizujúcimi lekármi, prednášateľmi a autormi mnohých kníh.  Zora tiež študovala umenie ájurvédskej masáže a marmovej terapie s Dr. Sujatou Kekada, vedúcou ájurvédskej kliniky na Bali.

Zora absolvovola štvorročný výcvik v šamanistických technikách so žiakmi Carlosa Castanedu a štvorročné štúdium prírodného liečiteľstva s Dr. Carlosom de Leon, zakladateľom a prezidentom Inštitútu Ontogonie v Mexiku, nadaným psychoterapeutom, prednášateľom, majstrom mnohých duchovných disciplín a autorom siedmych  knižných titulov. Dr. Carlos de Leon vyučuje po celom svete a vedie niekoľko veľkých sángh (organizácií); je známy ako “učiteľ uciteľov”. Zora pokračuje v každoročných sústredeniach tantrickej sadhány s Dr. Carlosom de Leon a tiež so svojim osobným učiteľom Lennartom Aastrupom, ktorý je držiteľom línie kašmírskej saivistickej tantry, vadžrajanového budhismu, taoizmu, Kabbaly a Dzogchenu.  Hoci Zora dostáva zasvätenia do všetkých týchto disciplín,  jej hlavná sadhána je v oblasti saivistickej tantry, vadžrajány a kresťanstva. Zora tiež prijíma zasvätenia od Parvathi, učiteľky saivistickej tantry a drziteľky veľmi vzácnej linie z Indie, odovzdávanej len ústnym podaním a výlučne v ženskej línii, doposiaľ nikde nezverejnenej. Zora sa príležitostne zúčastňuje zasvätení a sadhány so Ctihodným Zasepom Tulku Rinpochem, lámom tibetskej línie Gelugpa. Zora cvičí korejskú formu Gicheon pod vedením korejského učiteľa Majstra Lee.

Zora začala svoju duchovnú cestu ako dieťa po vplyvom starého otca, ktorý bol kazateľom a tešil sa všeobecnej úcte a obľube pre svoju miernu povahu a múdrosť radcu.  Bol všetkými považovaný za človeka s bohatým duchovným obdarovaním, ktorý si už v útlej mladosti uvedomil svoje životné poslanie a zasvätil sa plne Bohu. Zorine detstvo, rozdelené medzi veľkomestkým životom v Bratislave a dlhými pobytmi na usadlosti starých rodičov na Liptove, bolo poznačené častými chorobami a tiež traumatickým zážitkom klinickej smrti. Pri hlbokej introvertnosti, sklonoch k depresiám a určitom stupni autizmu nechýbali ani samovražedné nálady. Vo veku 15-tich rokov sa Zore dostala do rúk malá knižka o hatha jóge z pera Karola Wernera, podľa ktorej usilovne cvičila ako samouk v nádeji zlepšiť si zdravotný stav. Keďže cvičila s veľkou vierou a disciplínou, pomerne rýchlo vyzdravela a zosilnela natoľko, že ku cvičeniu jógy čoskoro pridala výkonnostný tréning juda a beh na dlhé trate.  O pár rokov sa zoznámila so Swamijim Maheshwaranandom z viedenskej pobočky ašrámu Sri Deep Mahaprabujiho,  ktorý ju zasvätil do praxe mantry Božského Svetla a meditácie.  Pod jeho vedením začala s vyučovaním jógy.  Po rozchode so Swamijim,  ktoreho autoritativny styl nevyhovoval jej slobodomyselnej povahe,  sa Zora stretla s viacerými významnými učiteľmi z rôznych tradícií.  Stretla medicinmana,  liečitela a vizionára Kmeňa medveďov Slncového Medveďa, od ktorého sa dozvedela hodne  o spôsoboch domorodých obyvateľov amerického kontinentu,  stretla Douglasa Hardinga z Británie,  ktorý podľa všeobecného názoru dosiahol prebudenie metódou sebaspytovania v zmysle učenia Sri Ramana Maharsiho.  S metódou zenu sa zoznámila pri sedeniach so zenovym majstrom  Kaisenom Roshim,  metódu klasickej vipassany si osvojila pod vedením theravadina, básnika a terapeuta Roberta Beattyho,  ktorý je hlavou sanghy v Portlande.

Zora spolupracuje  s pracovnou skupinou ľudí zoskupených okolo učiteľa E.J. Golda v jeho kalifornskej ezoterickej škole, ktorá sa riadi princípmi “štvrtej cesty” v súlade s tradíciou armenského mystika a majstra G.I.Gurdjieva. Pod priamym vedením E.J. Golda absolvovala lamaisticku (spasiteľskú) výuku vychadzájucu z učenia “Tibetskej knihy Mŕtvych”, ktorá jej umožňuje slúžiť ako opora pre ľudí v obdobiach ťažkých a traumatických zmien, terminálnych chorôb, v procese zomierania a prechodu do inej dimenzie. Zora je kvalifikovaná ako duchovná opora v procese zomierania, a to bez ohľadu na vierovyznanie zomierajúceho. V súčasnosti Zora distribuuje niektoré technologické pomôcky z dielne tejto progresívnej skupiny, ako napr. amulety a kryštalické rádia, ktoré utlmujú mozgové vlny typu “beta” a naopak podporujú vlny spojené so stavmi zvýšenej inšpirácie, meditácie a prípadne aj prieniku do iných dimenzií či paralelných vesmírov. Tento typ “duchovnej technológie” napomáha dokonalejšej integrácii fragmentovaných súčastí bytosti.  Výsledky dlhoročného výskumu Golda a jeho skupiny sú nesmierne zaujímavé a sľubné.

Na svojej usadlosti v Britskej Kolumbii má Zora svoje vlastné výtvarné štúdio a svoje výtvarné diela predstavuje publiku priemerne raz do roka vo verejných galériách.  Jej diela sú v súkromných zbierkach v Kanade, USA, Španielsku, Nemecku a na Slovensku.  Zora rada využíva výtvarné umenie ako spôsob sebapoznávania, terapie, tiež komunikácie, spoznávania iných, sebavyjadrenia a tiež magického zhmotňovania zámeru.  Zora je považovaná za skutočnú “renesančnú bytosť”,  popri výtvarnom umení a tanci sa venuje aj hudbe a spevu.  V súčasnej dobe Zora trávi veľkú časť roka na dlhodobých meditačných sústredeniach so svojím hlavným učiteľom a zvyšok roka na usadlosti v prekrásnom prírodnom prostredí v
Britskej Kolumbii.  Prevádzkuje malé stredisko,  kde vyučuje meditačné techniky,  korejský Chi gong Gicheon, techniky Krija jógy,  Ajurvédu a pozýva progresívnych učiteľov učiť krátkodobé kurzy.  Stará sa o velku zahradu, v ktorej biologicky pestuje nielen zeleninu, ale aj liečivé byliny, z ktorých vyrába vlastné liečivá.  Importuje a distribuuje tiež malý výber základných ájurvédskych bylín.

Zora je autorkou populárnych kníh, ktoré sú v druhom vydaní: Ájurveda I. a II., Léčení u nohou Višnuových (vydavateľstvo CAD Press) a  Ajurvedská léčitelská kuchařka (vydavatelstvo Eko – konzult).
Zora je dynamická učiteľka s veľmi obsiahlym záberom a znalosťami z mnohých disciplín.  Svoje poslanie vidí v tom,  aby luďom pomohla spoznať seba samých a  uvedomiť si svoju pravú podstatu.  Jej cieľom je pomáhať ľuďom oslobodiť sa z kolesa žitia a opätovných vtelení.  Má radosť, keď sa ľudia dostanú ku zdroju svojej vlastnej tvorivej energie a  začnú rozvíjať svojho tvorčieho génia.